1. Doradztwo dla przedsiębiorstw

 • Przebieg procesu
 • Badanie rynku
 • Regulowanie płatności
 • Analiza rynku
 • Logistyka wysyłek

1. 2 Rozwój handlu dla przedsiębiorstw

 • Wybór i  planowanie asortymentu towarów na sprzedaż z uwzględnieniem
  potencjalnego dochodu
 • Planowanie i ustalanie cen początkowych lub cen stałych
 • Ustalenie możliwości pertraktacji aukcji lub stałych cen
 • Planowanie ponownych zamówień , zdolności magazynowych, personalnych
  likwidacyjnych
 • Publikacja zasobu
 • Kontrola handlu, możliwe dopasowanie asortymentu i cen
 • Wysyłka
 • Windykacja wierzytelności
 • Rozliczenie i księgowość razem z klientem
 • Analiza wyniku na podstawie systemu benchmarkingu ze wskaźnikami
  typu marża, zysk z zainwestowanego kapitału

2. Doradztwo dla osób prywatnych

 • Wybór towaru
 • Regulowanie płatności
 • Przebieg wysyłek

2. 2 Rozwój handlu dla osób prywatnych

 • Wybór towarów na podstawie potencjalnego popytu
 • Wizualizacja oraz opis towarów
 • Doradztwo przy kształtowaniu cen
 • Publikacja na międzynarodowych miejscach rynkowych online.
 • Wysyłka do kupującego
 • Windykacja wierzytelnośc i rozliczenie zysku ze sprzedaży

3. Szkolenia

Ten zakres obejmuje szkolenia dla zakładających działalność gospodarczą i klientów firmowych, którzy chcieliby prowadzić swoje interesy online na platformie aukcyjnej, jak również klientów prywatnych, którzy są zainteresowani dodatkowymi dochodami z tytułu eCommerce. Przedstawione zostaną  podstawydla aktualnego przebiegu procesu, jak również zasadnicze sposoby postępowania pod względem technicznym i ekonomicznym. Ponadto, w razie potrzeby, będą proponowane dalsze tematy ze specjalistycznych zakresów jak np. obrót płatniczy, controlling.

4. Handel zagraniczny

 • Pośrednictwo w handlu maszynami i urządzeniami technicznymi.

Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 10 stycznia 2017

Copyright (c) 2005 - 2017 by AUCTIONPROFI.commerce - Wszelkie prawa zastrzeżone.